środa, 19 czerwca 2013

Sfery Ziemi

Sfery powłoki ziemskiej i ich współzależności

Atmosfera - powłoka gazowa otaczająca Ziemię

Hydrosfera - ogół wód na Ziemi obejmujący wody podziemne i powierzchniowe/ rzeki, jeziora, morza, oceany, lodowce, lądolody, bagna/.

Litosfera - zewnętrzna powłoka skalna Ziemi obejmują warstwą płaszcza zewnętrznego.ca skorupę ziemską wraz z górną .

Biosfera - sfera zamieszkana przez organizmy żywe.

Pedosfera - powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, składająca się z części mineralnych i organicznych powstałych w wyniku oddziaływania czynników glebotwórczych /gleba/.

W wyniku wzajemnego oddziaływania sfer powłok ziemskich powstaje  strefa krajobrazu.


     Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Serdecznie dziękuję za dodanie komentarza! :)