wtorek, 16 kwietnia 2013

Strefy klimatyczne - klimatogramy

 

Strefa klimatów równikowych - klimatogramy

Strefa klimatów zwrotnikowych - klimatogramy

Strefa klimatów podzwrotnikowych - klimatogramy

Strefa klimatów umiarkowanych - klimatogramy

Strefa klimatów okołobiegunowych - klimatogramy

Typy klimatów monsunowych - klimatogramy

Typy klimatów górskich - klimatogramy

Strefy klimatyczno - roślinne - glebowe

 

środa, 10 kwietnia 2013

Jak powstają góry?

Góry powstają na krawędzi płyt litosfery. Procesy prowadzące do powstawania gór nazywamy ruchami orogenicznymi lub górotwórczymi.

Ruchy płyt litosferyRodzaje górGóry fałdowe - powstają w wyniku zgniatania, wyginania i fałdowania warstw skalnych w strefie kolizji lub subdukcji w postaci fałdów lub płaszczowin. Fałdy tworzące góry, mogą występować w wielu odmianach, różniących się między sobą kształtem i sposobem ułożenia warstw skalnych. Najbardziej znane góry fałdowe to: Karpaty; Alpy; Himalaje; Andy; Pireneje; Atlas; Kordyliery.

Rodzaje fałdów
FałdAlpy


Góry zrębowe - powstają na skutek naprężeń w skorupie ziemskiej, wywołanych działaniem sił tektoniczych wyzwolonych w czasie zderzeń płyt litosfery, które prowadzą do pękania i przemieszczania mas skalnych wzdłuż linii spękań, czyli uskoków, co prowadzi do utworzenia zrębów i rowów tektonicznych. Trwająca miliony lat aktywność sejsmiczna, połączona z ruchem płyt, może przesuwać masy skalne wzdłuż uskoków o setki kilometrów w poziomie i klika kilometrów w pionie.
Przykłady gór zrębowych:   Sudety; Góry Smocze; Harz; Wogezy; Tien - Szan


Harz

Góry wulkaniczne - tworzą się na skutek obfitych erupcji wulkanicznych. Góry te zbudowane są ze skał wulkanicznych, lawy oraz popiołów wulkanicznych. Maja postać stożków lub kopuł z obniżeniami kraterowymi. Niektóre góry w wyniku wyjątkowo silnej erupcji ulegają częściowemu zniszczeniu, powstaje wówczas rozległe zagłębienie zwane kalderą.
Przykłady: góry Islandii, Japonii; Hawaje; Kamczatka; Masyw Kilimandżaro; Kenia; Ruwenzori


Masyw Kilimandżaro

Formy ukształtowania terenu na lądach

Depresje - obszary położone poniżej poziomu morza  

Niziny - obszary położone od 0  do 300 m n.p.m.

Wyżyny - obszary położone powyżej 300 m n.p.m., gdzie wysokości względne nie przekraczają 300 m.

Góry - obszary położone powyżej 300 m n.p.m. , gdzie wysokości względne przekraczają 300 m.